เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2558

หนังสือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการชีวมวล

การสำรวจเพื่อกำหนดคุณสมบัติค่าชีวมวลกลางและราคาเบื้องต้น

โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรแห่งชาติ (สวทน.)  ­ 
    

 

ดาวน์โหลดหนังสือ